Terveystieteet osana matkailua // 12.5.2019

Terveys ja hyvinvointi ovat keskeisiä teemoja nykyajan yhteiskunnassa. Monet matkailukohteet mainostavat itseään hyvinvointiparatiiseina. Hyvinvointilomat eivät kuitenkaan synny itsestään, vaan niiden suunnitteluun saadaan apua monitieteisestä terveystieteestä. Mutta mitä terveystieteissä oikeastaan tutkitaan, ja miten matkailututkimus ja terveystieteet kohtaavat?

Annika Flang 1
Suomen luonto on yksi maamme tärkeimpiä hyvinvointimatkailun vetovoimatekijöitä. Kuva: Annika Flang

Terveys ja hyvinvointi

Terveys ja hyvinvointi ovat moniulotteisia käsitteitä, ja niiden määritteleminen on hankalaa. Karkeasti terveys voidaan määritellä kahdella eri tavalla, joista ensimmäisen eli luonnontieteellislääketieteellisen käsityksen mukaan terveys tarkoittaa sairauksien puuttumista. Toisen, laajemman terveyskäsityksen mukaan, terveys on täydellinen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila.1 Myös Maailman Terveysjärjestö eli World Health Organization (WHO) on määritellyt terveyden tällaisena kokonaisvaltaisena hyvinvointina2.

Terveys on arvo, eli tavoittelemisen arvoinen asia. Se käsitetään yleisesti myös voimavarana, sillä se mahdollistaa monipuolisen elämän ja itsensä toteuttamisen. Terveyteen liittyy monia eettisiä kysymyksiä muun muassa itsemääräämisoikeudesta ja turvallisuudesta. Hyvinvointi puolestaan on laaja sekä kulttuuri- että aikasidonnainen käsite. Eri ajanjaksoina hyvinvointi on käsitetty erilailla riippuen esimerkiksi senaikaisen hygienian taosta. Hyvinvointi voidaan jakaa yksilölliseen ja yhteisölliseen hyvinvointiin. Yksilöllinen hyvinvointi tarkoittaa, että yksilöllä on mahdollisuus saada keskeiset tarpeensa tyydytetyksi. Yhteisöllinen hyvinvointi puolestaan kattaa koko yhteiskunnan tai sen osan terveyteen kuuluvat osa-alueet, joita ovat muun muassa koulutus, terveys, väestön määrä ja ympäristön tila.1

Terveystieteet

Terveystieteet on tieteenala, joka tutkii terveyden ulottuvuuksia. Terveystieteet jaetaan hoito-, ravitsemus-, terveyshallinto- ja kansanterveystieteeseen sekä terveyden edistämiseen2. Lisäksi terveystieteiden joukkoon voidaan lukea muun muassa ympäristöterveys, kliininen, bio- ja käyttäytymislääketieteet ja geenitutkimus3. Terveyttä tarkastellaan niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Terveystieteet eroavat lääketieteestä peruslähtökohdaltaan. Terveystieteessä pääpaino on väestössä ja yksilöissä, kun taas lääketieteessä keskitytään potilaaseen.3 Terveyden ja sairauksien ymmärrys riippuu muilta tieteenaloilta saatavasta tiedosta, joita ovat muun muassa biologia, sosiologia, psykologia, taloustiede ja maantiede4.

Terveystieteiden keskeisiä teemoja ovat terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisemiseen ja niiden hoitamiseen tarvittavat keinot sekä terveyteen liittyvät eettiset kysymykset. Terveystieteissä keskitytään terveyteen vaikuttavien tekijöiden analysoimiseen ja terveyden edistämiseen kehitettyjen ohjelmien ja toimien suunnitteluun.5 Terveystieteiden avulla pyritään ymmärtämään paremmin terveyden ja sairauden ilmiöitä sekä kehittämään terveyttä edistäviä toimia. Lisäksi terveystiede auttaa terveyspolitiikan päätöksissä ja terveysteknologian kehittymisessä.4

Annika Flang 2
Hyvinvointimatkailu kasvaa vuosittain noin 9%, mikä on puolet enemmän kuin koko toimialan kasvu.6 Kuva: Annika Flang

Terveystieteet ja matkailututkimus yhdistyvät

Terveysmatkailulla tarkoitetaan yleisesti matkustamista terveyteen liittyvistä syistä, ja matkalle voidaan lähteä esimerkiksi hakemaan apua johonkin sairauteen. Terveyden ja matkailun yhteys nousee keskusteluun usein, kun puhutaan matkailun turvallisuudesta. Terveystieteistä ja matkailututkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää tutkittaessa matkailun vaikutuksia matkakohteeseen ja siellä asuviin tai työskenteleviin paikallisiin. Lisäksi voidaan vertailla matkailijan hyvinvointia tai terveydentilaa matkalla ja sen jälkeen.1

Terveystieteissä ja lääketieteessä matkailuun liittyvää tutkimusta on tehty matkailulääketieteen ja turvallisuuteen liittyvien toimien saralta. Yhteiskuntatieteisiin sijoittuvassa matkailututkimuksessa terveystieteitä on hyödynnetty tutkittaessa matkasairauksien esiintymisen, matkailukokemuksen ja matkailumotivaation välisiä suhteita. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin eli laajaan terveyskäsitykseen kuuluvia ulottuvuuksia ovat fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen lisäksi myös taloudellinen, kulttuurinen ja ekologinen ulottuvuus. Ulottuvuuksia tutkimalla saadaan tietoa matkailun vaikutuksista yksilölliseen ja yhteisölliseen terveyteen ja hyvinvointiin.

Nykyään yksi matkailun vetovoimatekijöistä on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen1 . Terveys ja hyvinvointi kiinnostavat monia. Terveysmatkailu ei ole kuitenkaan uusi matkailun muoto, sillä ensimmäiset terveysmatkat tehtiin eurooppalaisiin kylpylöihin  jo vuosien 10 000 ja 500 välillä ennen ajanlaskun alkua. Myöhemmin veden äärelle sijoittuvista kohteista tuli ranta- sekä hyvinvointimatkailukohteita. Hyvinvointimatkailusta käytetään myös nimitystä wellness-matkailu, ja matkojen tarkoituksena on juurikin hyvinvoinnin ylläpitäminen ja kohentaminen. Wellness-matkailun uskotaan kasvavan entisestään 2000-luvulla. Sekä terveys- että hyvinvointimatkailu ovat keskeisiä teemoja myös Business Finlandin matkailumarkkinoinnissa. Suomessa hyvinvointimatkailu perustuu suomalaiseen puhtaaseen luontoon ja sen mahdollistamiin aktiviteetteihin sekä saunaan.6

Annika Flang

Lähteet

1 Suontausta, H. & Tyni, M. (2005). Wellness-matkailu: Hyvinvointi matkailun tuotekehityksessä. Helsinki: Edita.
2 Grad, F. (2002). The preamble of the Constitution of the World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, 80(12), 981–984.
3. Korhonen, M., Korhonen, M., Myllykangas, M., Pekkanen, J., Erkkilä, A., Javanainen, M., Kauhanen, J. (2013). Kansanterveystiede. Helsinki: Sanoma Pro.
4 Fogelholm, M. (2012). Terve!: Lukion terveystieto. 3, Terveys ja tutkimus (1.–2. painos.). Helsinki: Sanoma Pro.
5 Tampereen yliopisto. Terveystieteet. Osaamistavoitteet. Haettu 22.3.2019 osoitteesta https://www10.uta.fi/opas/koulutus.htm?opsId=128&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2015&koulid=21.
6. Business Finland. Hyvinvointimatkailu. Haettu 10.4.2019 osoitteesta https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/verkostot/matkailu/tuotekehitys-ja-teemat/hyvinvointimatkailu/

 

1 Comment

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s