Jäteyhteiskunta ja matkailu

Matkailututkimuksen opiskelijat pohtivat vuoden 2021 kandidaatintutkielmissaan matkailun ja jätteen suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista. Kandidaattiseminaarin toimeksiantajana toimi Jäteyhteiskunta: aineellisen ylimäärän kanssa … Lisää

Puhuttaisiinko kulutusideologiasta?

Matkailututkijoita kiinnostaa matkailukulutus ja siihen liittyvät valinnat. Olen kandidaatintutkielmassani kiinnostunut siitä, miten suomalaisessa matkailututkimuksessa puhutaan kulutusideologiasta. Tutkielmassani otin käsittelyyni Matkailututkimus-lehden … Lisää