Kirjoittajan arkistot: matkailuntutkijat

Tarinat jotka jäävät kuulematta

  Olimme matkailun kulttuurintutkimuksen professori Soile Veijolan kurssilla. Kurssiin kuului kolmen hengen ryhmätyö. Ryhmämme sai tehtäväksi vapaavalintaisen vaihtoehtoisen ennestään tuotteistamattoman opastuskierroksen järjestämisen. Mietimme, löytyykö kaupungista jotain, mikä on kaikkien näkyvillä mutta jää ilman huomiota jokapäiväisessä elämässämme. Usko tai älä, kyllä … Lue loppuun

Kategoria(t): Ehdotuksia matkailun kehittämiseksi | Kommentoi

Uusia tekstejä matkailun kehittämisestä

Blogimme laajenee nyt käsittämään myös matkailututkimuksen opiskelijoiden ehdotuksia matkailun kehittämiseksi. Ehdotukset ovat kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. Ensimmäiseksi esitellään vaihtoehtoista tekemistä Rovaniemellä. Jatkossa löydät kaikki matkailun kehittämistä koskevat tekstit näppärästi Ehdotuksia matkailun kehittämiseksi -kategorian alta. Tieteenaloja koskevat tekstithän löytyvät jokainen oman kategoriansa alta, joten niiden löytäminen on … Lue loppuun

Kategoria(t): Ehdotuksia matkailun kehittämiseksi, Yleinen | Kommentoi

TOIMIALAMME TALOUDELLISEN HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN TUTKIMUKSEN KAUTTA

  Matkailututkijoille on oleellista tehdä laskentatoimeen ja rahoitukseen kohdistuvaa tutkimusta. Alan yrittäjien on tärkeää pysyä ajan tasalla laskentatoimea koskevien tutkimusten suhteen tai ainakin ymmärrettävä aiheeseen liittyviä käytäntöjä, sillä yritystoiminnassa taloudellisten ja laskentatoimea koskevien prosessien ja ilmiöiden käsittäminen auttaa yrittäjää pitämään … Lue loppuun

Kategoria(t): Laskentatoimi | Kommentoi

Silmänräpäys aikaa saada huomiota

  Sosiaalinen media on nykypäivänä yksi merkittävimmistä markkinointikanavista. Sen kautta tavoittaa koko ajan suuremman ja suuremman ihmismäärän. Kuukausittain esimerkiksi Instagramia käyttää noin 400 miljoonaa ja Facebookia jopa 1,55 miljardia mahdollista asiakasta1. Sosiaalinen media kiinnostaa päivä päivältä yhä enemmän myös tutkijoita … Lue loppuun

Kategoria(t): Markkinointi | Kommentoi

Motivaatio ja matkailu

  Motivaatio vaikuttaa elämässämme päivittäin. Motivaation taustalla piilevät motiivit saavat meidät liikkeelle ja ohjaavat käyttäytymistä. Mikä saa meidät matkustamaan? Mikä on motivaation lähde? Matkailututkimuksessa pyritään selvittämään kysymyksille vastauksia.   Mitä motivaatio on? Motivaatio tulee latinankielisestä sanasta movere ja tarkoittaa liikkumista. … Lue loppuun

Kategoria(t): Psykologia | Kommentoi

Kuinka matkailu vaikuttaa kasveihin?

  Tässä tekstissä kerron matkailun vaikutuksista kasvilajeihin. Uusia kasveja ja niiden siemeniä kulkeutuu miltei huomaamatta matkailijoiden mukana uusille kasvupaikoille, uhanalaisia kasveja havittelevat keräilijät vaarantavat joidenkin lajien tulevaisuuden, ja luonnon virkistyskäytölläkin voi olla kasveille yllättäviä seurauksia.   Matkailijoiden mukana kulkeutuneet vieraslajit … Lue loppuun

Kategoria(t): Biologia | Kommentoi

Ekologia Lapin matkailussa

  Matkailussa ja Lapin matkailussa erityisesti ekologiaa on viime aikoina tuotu esille lähinnä ilmastonmuutoksen osalta 1. Vaikka ilmastonmuutos on laaja käsite vaikuttavuutensa suhteen, ekologian kautta pystytään myös tarkentumaan tiettyihin ilmiöihin, ”rakentamaan” niille tulevaisuutta ja luomaan laajempia syy-seuraussuhteita. Miten yhden osan, … Lue loppuun

Kategoria(t): Biologia | Kommentoi

Brand so good they can’t ignore you

  Hyvä brändi kiteyttää yrityksen arvolupauksen; sen miksi yritys on olemassa ja mikä on sen tarkoitus1. Brändi rakentuu vision pohjalta, jonka kautta rakennetaan yrityksen identiteetti. Identiteetillä pyritään erottautumaan toisista yrityksistä. Mietitään, mitä halutaan olla ja kenelle se suunnataan. Brändäyksen kautta … Lue loppuun

Kategoria(t): Markkinointi | Kommentoi

Strategiat ja matkailu

  ”Strategia on tietoista suunnanvalintaa muuttuvassa maailmassa.”1 Yritykset ja muut organisaatiot luovat itsellensä strategioita, joiden avulla ne pyrkivät hahmottamaan toimintansa kokonaisuutta ja tulevaisuuden tavoitteita. Strategialla kuvataan myös tulevaisuuden toimintamallia, jolla pyritään kasvattamaan organisaation menestystä toimintaympäristössään2. Organisaatioon kuuluville jäsenille strategia mahdollistaa … Lue loppuun

Kategoria(t): Hallintotieteet | Kommentoi

Mitä unelmiesi loma kertoo persoonallisuudestasi?

  Stanley C. Plog on vuonna 1974 julkaisemassaan artikkelissaan Why Destination Areas Rise and Fall in Popularity1 määritellyt kaksi matkailussa havaittavaa persoonallisuustyyppiä: tutusta ja turvallisesta nauttivan psykosentrikon sekä uusia ja jännittäviä kokemuksia etsivän allosentrikon. Hän on pohtinut artikkelissaan kummallekin persoonallisuustyypille … Lue loppuun

Kategoria(t): Psykologia | Kommentoi