Jäteyhteiskunta ja matkailu

Matkailututkimuksen opiskelijat pohtivat vuoden 2021 kandidaatintutkielmissaan matkailun ja jätteen suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista. Kandidaattiseminaarin toimeksiantajana toimi Jäteyhteiskunta: aineellisen ylimäärän kanssa…

Football for the planet?

What are the environmental impacts of a mega sporting event of the scale of FIFA World Cup? These impacts are…