Jäteyhteiskunta ja matkailu

Matkailututkimuksen opiskelijat pohtivat vuoden 2021 kandidaatintutkielmissaan matkailun ja jätteen suhdetta monipuolisesti eri näkökulmista. Kandidaattiseminaarin toimeksiantajana toimi Jäteyhteiskunta: aineellisen ylimäärän kanssa … Lisää