Mediatieteen mahdollisuudet matkailututkimuksessa // 8.5.2018

Lapin yliopiston rehtori Mauri Ylä-Kotola on tehnyt uraauurtavaa työtä raivatessaan suomalaiseen tieteen kenttään mediatieteelle jalansijaa. Mediatiede on suhteellisen nuori oppiala, joka tutkii muun muassa mediakulttuurin eri muotoja. Käsite mediakulttuuri syntyi 1900-luvulla, kun median eri muodot, kuten esimerkiksi kuvan ja äänen yhdistäminen elokuvin ja tv-tuotannoin, alkoivat hallita ihmisten elämää. Mediatieteen tutkijat ovat kiinnostuneita siitä, miten käytämme teknologiaa ja miten sitä voisi tulevaisuudessa kehittää vieläkin kiinnostavammaksi ja helpommin käytettäväksi. Ylä-Kotolan mukaan keskeinen tutkimusalue on tarkastella, miten tietoa voidaan välittää videon sekä multi- ja hypermedian avulla ja virtuaalisessa oppimisympäristössä.1

 

media 1
Kamera on mainio väline muistojen ikuistamiseen. Kamera ja kuvaaminen ovat esimerkkejä mediakulttuurista ja sen kehittymisestä.
Kuva: Taija Timonen

 

Mediatieteen tutkimusalueet ovat jakaantuneet Ylä-Kotolan mukaan kolmeen kategoriaan: mediataiteisiin sekä uuden median ja audiovisuaalisen mediakulttuurin tutkimukseen. Näiden kategorioiden avulla mediatiede voidaan ymmärtää kokeilevana oppialana, jossa tiede, taide ja teknologia kohtaavat.1 Matkailua ei ole juuri tutkittu mediatieteen kentällä, ja siksi keskitymme blogitekstissämme niihin mahdollisuuksiin, joita mediatieteellä voisi olla tarjottavana matkailututkimuksen näkökulmasta.

Mediatieteissä käytettävä käsite mediataide viittaa useisiin ilmiöihin, kuten esimerkiksi elektroniseen taiteeseen, digitaaliseen taiteeseen, radiofoniseen taiteeseen tai vaikkapa tila- ja aikataiteisiin. Alue on kuitenkin verrattain laaja, joten yleensä puhutaankin mediataiteista. Helposti ymmärrettävänä mediataide tarkoittaa taiteen keinoilla tehtyä tutkimusta mediasta, siis eräänlaista taidetta mediasta.1 Matkailun ja taiteen mahdollisuudet ovat varmasti moninaisia. Kuitenkin mediataiteen suora soveltaminen matkailututkimuksessa on vielä tutkimatonta aluetta.

Usein mediatuotteet ovat kehitystä jostain vanhemmasta mallista tai tavasta, esimerkiksi still-kuvista liikkuvaan kuvaan. Mediatuote voi siis olla paranneltu versio tai idea, joka on saatu tuotteeseen jostain jo olemassa olevasta tuotteesta. Uusi media on jatkuvaa muutoksen oppia, niin kuin professori Tarmo Malmberg kuvaakin kirjassa Mediatieteen kysymyksiä1. Uusi media ei ole käsitteenä uusi, vaikka se voi kuulostaa siltä. Uudet mediat ovat olleet yksi syy globalisaatioon2, sillä ne ovat edesauttaneet kansainvälistä kommunikointia. Nykypäivänä uutiset kulkevat nopeasti yli valtioiden rajojen ja tavoittavat ihmiset nopeammin uuden median teknologian kehittymisen ansiosta. Eräänä uuden median muotona voidaan pitää virtuaalimatkailua, jota tutkitaan paljon matkailun kehittymisen näkökulmasta.

Audiovisuaalinen mediakulttuuri tarkoittaa teknologisesti tuotettua materiaalia, ja siinä on vahvasti läsnä jokapäiväinen elämä2. Mediaa käytetään niin kotitalouksissa, yrityksissä, järjestöissä kuin julkisella sektorilla päivittäin. Niihin kuhunkin on rakentunut oma kulttuurinsa audiovisuaalisen median käyttöön. Matkailun ja audiovisuaalisen mediakulttuurin suhde näkyy esimerkiksi siinä, miten eri matkakohteet näytetään elokuvissa tai muissa medioissa. Audiovisuaalisen mediakulttuurin tutkimus tarjoaa hyödyllisiä välineitä, käsitteitä ja menetelmiä arkeen2, jotta audiovisuaalinen mediakulttuuri ilmiönä vaikutuksineen sekä mahdollisuuksineen olisi paremmin ymmärrettävissä arkielämässä.

 

media 1 2
Audiovisuaalinen mediakulttuuri näkyy myös vahvasti matkakohteen valinnassa.
Kuva: Taija Timonen

 

Edellä esitellyt kolme mediatieteen tutkimusaluetta luovat mielenkiintoisen mahdollisuuden matkailun tulevaisuusorientoituvaan tutkimukseen. Ajassa elävien ilmiöiden tutkimisessa meidän tulisi keskittyä tulevaisuuteen yhä vahvemmin. Tulevaisuuden pitäisi olla läsnä ajattelussamme ja ennakoinnissamme päivittäin, sillä tulevaisuudella on keskeinen merkitys. Tulevaisuusajattelulla pystymme näin esimerkiksi reagoimaan tulevaisuuden tuomiin muutoksiin ja kehittämään uusia parempia ekologisia ratkaisuja esimerkiksi matkailussa. Matkailussa on selvästi nimettävissä merkittäviä tulevaisuuden trendisuuntauksia, joita määritellään tieteen piirissä tutkimuksen kautta sekä omilla tavoillaan kaupallisella puolella. Matkailututkimuksessa yksi kiinnostavimmista ajassa elävistä teknologian mahdollistamista trendeistä on virtuaalimatkailu eli e-tourism, joka vaati vielä paljon tieteellistä tulevaisuuspainotteista tutkimusta. Mediatiede taas on suhteellisen nuori oppiala, joka tuo mielenkiintoisen ja tulevaisuusorientoivan mahdollisuuden sekä näkökulman matkailuilmiön tutkimiseen. Seuraavissa blogipostauksissamme keskitymme mediatieteen mahdollisuuksiin matkailun parissa, aloittaen virtuaalimatkailusta uuden median tuotoksena.

 

Taija Timonen, Ines Palmroth & Joonatan Juhajoki

 

 

LÄHTEET

1 Ylä-Kotola, M. (1999). Mediatieteen kysymyksiä 1. Mitä on mediatiede? Hämeenlinna: Karisto Oy.

2 Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I. & Kelly, K. (2014). New media: a critical introduction. London: Routledge

 

 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s