Markkinointi pähkinänkuoressa // 22.6.2022

Markkinointi nähdään monesti pelkkänä mainontana, mutta todellisuudessa se on paljon muutakin. Arkikielessä nämä termit saattavat kuitenkin helposti sekoittua keskenään. Täytyy pitää mielessä, että markkinointi on iso kokonaisuus, ja mainokset ovat vain hyvin pieni osa sitä. Markkinointi-käsitteelle ei ole olemassa mitään yhtä määritelmää, mutta monesti sitä kuvaillaan prosessimaiseksi kokonaisuudeksi. Siinä selvitetään mahdollisten asiakkaiden tarpeet, kehitetään ja tuotetaan tarpeita vastaava tuote, hinnoitellaan se, tiedotetaan siitä valituille kohderyhmille ja asetetaan se asiakkaiden saataville siten, että toiminta on kannattavaa ja asiakaskunta on tyytyväinen (tavoitteena kanta-asiakassuhde)1. Markkinointi-termiä käytetään myös liiketaloustieteen osa-alueesta, jossa tarkastellaan kuluttajia, asiakkaita ja liiketoimintaa sekä niiden välisiä suhteita eri näkökulmista2.

Markkinointiajattelu on muuttunut vuosien varrella paljon. Ennen oltiin myynti- ja tuotekeskeisiä, mutta nykyään asiakkailla on iso rooli kaikessa. Vanhaan markkinointiajatteluun kuuluu massamarkkinointi ja uusien asiakkaiden hankkiminen. Massamarkkinoinnissa samaa tuotetta tarjotaan kaikille kuluttajille. Nykyään teknologian avulla pystytään kohdistamaan markkinointi valituille segmenteille tai yksilöille. Vanhojen asiakkaiden säilyttämistä pidetään myös tärkeänä, koska se on kannattavampaa kuin uusien hankkiminen. Ennen keskityttiin kasvattamaan markkinaosuutta, mutta nykyään halutaan kasvattaa osuutta asiakkaasta (asiakkaan lompakosta). Uuden markkinointiajattelun mukaan on tärkeää keskittyä palvelemaan kannattavia asiakkaita. Ennen haluttiin palvella jokaista asiakasta.1

Houkuttelevat kuvat herättävät asiakkaan kiinnostuksen ostopolun alkupäässä.
Kuva: Vilma Peuhkurinen

Markkinointimix, tai toiselta nimeltään 4 P:tä, perustuu ajatukseen, että yrityksellä on neljä peruskilpailukeinoa: tuote (product), hinta (price), saatavuus (place) ja myynninedistäminen (promotion). Markkinointimix on yksi modernin markkinoinnin pääkäsitteistä.3, 4 Tuotteella tarkoitetaan tavaroiden ja palvelujen kokonaisuutta, jota yritys tarjoaa kohdemarkkinoille. Hinta on tuotteesta veloitettu rahamäärä tai arvojen summa, jonka kuluttaja vaihtaa tuotteen omistamisesta tai käyttämisestä saataviin hyötyihin. Paikka (jakelu) sisältää kaikki ne toimet, joilla tuote tarjotaan kohdeasiakkaiden saataville. Promootio (viestintä) tarkoittaa niitä toimia, jotka viestittävät tavarasta tai palvelusta ja sen eduista kohdeasiakkaille ja suostuttelevat ostamaan.1

Matkailumarkkinointi

Matkailumarkkinointia ei voida pitää omana itsenäisenä tieteenalanaan vaan pikemminkin toimialaspesifinä markkinoinnin ilmentymänä. Matkailumarkkinoinnin tutkijoilla on käytettävissään monia kansainvälisiä vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja, kuten esimerkiksi uusimpana Journal of Destination Marketing and Management.4

Itä-Suomen yliopiston matkailuliiketoiminnan professori Raija Komppulan mukaan ”matkailumarkkinoinnin tutkimuksessa ja käytännön toteutuksessa yksi merkittävimmistä kysymyksistä on se, mitä markkinoidaan, eli puhutaanko matkailukohteiden vai yksittäisten matkailupalvelujen markkinoinnista.” Näistä molemmista voidaan käyttää nimeä matkailutuote. Matkailutuote voi siis tarkoittaa montaa eri asiaa, kuten esimerkiksi matkailukohdetta, matkailukeskusta (esimerkiksi Vuokatti), kaupunkia, maakuntaa tai maata. Yksittäisistä matkailutuotteista puhuttaessa tarkoitetaan pienempiä kokonaisuuksia, kuten esimerkiksi risteily, hotelliyöpyminen tai autokuljetus. Eniten tutkijoita ja matkailuyritysten johtajia on näistä eritasoisista matkailutuotteista kiinnostanut matkailukohteiden markkinoinnin tutkimus.4

Toinen matkailumarkkinoinnin merkittävä kysymys on, kenelle markkinoidaan eli kuka on asiakas. Asiakas voi olla kuluttaja, esimerkiksi matkailija, tai vaikkapa matkanjärjestäjä, joka tuo kohteeseen ihmisiä. Voidaankin puhua kuluttajamarkkinoinnista ja yritysmarkkinoinnista. Kuluttajamarkkinoinnin näkökulma on saanut näistä kahdesta enemmän huomiota matkailumarkkinoinnin tutkimuksessa.4

Vilma Peuhkurinen

Lähteet

1 Rintala, M. (2009). Markkinoinnin perusteet. Avoin yo Markkinoinnin perusopinnot 2021-2022. Lapin yliopisto.

2 Markkinointi. Haettu 5.6.2022 osoitteesta https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/markkinointi

3 Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A. (2016). Principles of marketing: Scandinavian edition. Lontoo: Pearson Education.

4 Komppula, R. (2017). Matkailumarkkinointi. Teoksessa J. Edelheim & H. Ilola (toim.), Matkailututkimuksen avainkäsitteet (s.132-136). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s