Matkailuala oikeustieteellisestä näkökulmasta // 21.5.2022

Oikeustiede on tiede, joka tarkastelee oikeutta toimintaa ohjaavana ilmiönä, tuottaen ja uusintaen sitä1. Oikeustieteen tehtävänä on tutkia oikeusjärjestystä, kehittää oikeudellisia käsitteitä ja järjestää oikeudellista aineistoa helpommin ymmärrettäväksi, hallittavaksi ja edelleen kehitettäväksi2.

Oikeustiede jaetaan useaan tutkimusalaan, joita määrittelee se, millaisiin teoreettisiin perusolettamuksiin tutkimusalan tutkimus nojautuu ja minkälainen tutkimusalan käsitys oikeuden olemuksesta on. Keskeisin tutkimusaloista on oikeutta sisäisestä näkökulmasta tutkiva oikeusdogmatiikka eli lainoppi. Oikeusdogmatiikassa tutkitaan tietyssä oikeusyhteisössä voimassa olevaa oikeutta tulkinnallisin menetelmin. Muita tutkimusaloja ovat esimerkiksi oikeussosiologia, oikeushistoria ja oikeustaloustiede, jotka tutkivat oikeutta ulkoisesta näkökulmasta. Oikeustieteen tutkimusaloja ei kuitenkaan tule sekoittaa oikeudenaloihin, jotka ovat normikokonaisuuksia, joilla säädellään yhteiskunnallisia tai yksityisiä toimintoja. Perusoikeudenaloina toimii jako yksityis- ja julkisoikeuteen, joista yksittäinen oikeudenala on esimerkiksi työoikeus.3

EU:n lainsäädäntö säätelee matkustamista ja matkapalvelujen tuottamista EU-alueella. Kuva: Salla Airaksinen

Matkailuoikeus, kuten matkailukaan, ei ole yksiselitteisesti rajautuva kokonaisuus eikä siten myöskään itsenäinen oikeusala. Tyypillisesti omiksi oikeuden aloiksi luettavilla oikeuden lohkoilla on oma systematiikkansa, omat käsitteensä ja yleiset periaatteet, jotka matkailuoikeudelta puuttuvat. Matkailuoikeudessa onkin kyse matkailun tutkimisesta toimialana oikeudellisesta näkökulmasta. 4 Tutkimuskohteina ovat esimerkiksi matkailijan ja elinkeinonharjoittajan väliset suhteet sekä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa. Matkustamiseen kohdistuva sääntely on keskeinen osa matkailuoikeutta. Sillä pyritään määrittämään matkailijoiden ja matkailutoimijoiden rooleja ja vastuuta sekä heille kuuluvia oikeuksia ja velvollisuuksia.5

Matkailutoimialan yrityksiä edustavan MaRa:n mukaan yritysten lainsäädäntöä ja siihen perustuvaa sääntelyä tulisi vähentää kotimaassa ja EU:ssa. MaRa:n mukaan sääntely ja sen valvonta vääristävät kilpailua erityisesti ravintoloiden välillä. Sääntelyn vähentäminen tehostaisi yritysten toimintaa ja loisi mahdollisuuden muokata viranomaisvalvontaa asiakaslähtöisemmäksi. Viranomaisten resursseja haluttaisiin ohjata muun muassa harmaan talouden torjunnan tehostamiseen.6

Matkailuyritysten toimintaa ohjaavat lukuisat eri lait ja asetukset, muun muassa pelastuslaki, työturvallisuuslaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä tietosuojalaki. Esimerkiksi majoitus- ja ohjelmapalveluita koskevat suurimmaksi osaksi samat lait, mutta niissä on myös eroavaisuuksia.7 Matkailijan oikeuksia on pyritty turvaamaan esimerkiksi valmismatkalailla, joka on nykyään korvattu matkapalveluyhdistelmälailla. Lisäksi toki kuluttajansuojalaki, tuotevastuulaki ja esimerkiksi myös henkilötietolaki turvaavat matkailijaa.

Matkailijoiden tulee myös noudattaa paikallisia lakeja ja säädöksiä. Kuva: Kiira Sihvola

Kiira Sihvola ja Salla Airaksinen

Lähteet

1 Tieteen termipankki. Oikeustiede. Haettu 25.5.2020 osoitteesta https://tieteentermipankki.fi/wiki/Oikeustiede:oikeustiede.

2 Hulkko, P. & Nurmiaho, S. (1993). Johdanto. Teoksessa K. Varjola-Vahvelainen (toim.), Oikeustiede (s. 15–31). Helsinki: WSOY.

3 Perusasioita oikeustieteestä. (2003). Haettu 25.5.2021 osoitteesta https://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/oikeustiede/materiaali/osa1.html

4 Lohiniva-Kerkelä, M. (2012). Johdannoksi. Teoksessa M. Lohiniva-Kerkelä (toim.), Matkailuoikeus (s. 7-9). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

5 Lohiniva-Kerkelä, M. (2017). Matkailuoikeus. Teoksessa J. Edelheim & H. Ilola (toim.), Matkailututkimuksen avainkäsitteet (s. 193–197). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

6 Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry. Sääntelyä on purettava. Haettu 17.3.2020 osoitteesta https://www.mara.fi/teemat/saantely.html

7 Matkailuyrityksiä koskevat lait. (2019). Lapin ammattikorkeakoulu, Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Haettu 15.3.2020 osoitteesta https://blogi.eoppimispalvelut.fi/tourismabc/yrityslainsaadanto/

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s