Tulevaisuudentutkimus ja ennakointi matkailussa // 20.5.2021

Tulevaisuudentutkimuksessa pyritään tuomaan esiin sitä, mikä on mahdollista tai todennäköistä sekä mikä on toivottavaa tai ei-toivottavaa. Tulevaisuudentutkimus on poikkitieteellinen tieteenala, jonka pyrkimyksenä on vaikuttaa ajatteluun ja arvoihin sekä päätöksentekoon. Tavoitteena on edistää mahdollisimman toivottavan tulevaisuuden toteutumista.1

Tulevaisuustutkimuksen lähtökohtien mukaan tulevaisuus ei ole ennustettavissa, vaan voimme ainoastaan muodostaa käsityksiä ja mielikuvia vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Tulevaisuus ei siis ole ennalta määrätty. Voimme pohtia, mitä mahdollisesti tulee tapahtumaan. Tulevaisuudentutkimuksen perustehtävänä on pyrkiä ymmärtämään tulevaisuuden kehitystä nykyisyyden näkökulmasta sekä yhteiskunnalle että yksilöille merkityksellisillä tavoilla.1

Ennakointi tarjoaa työkaluja matkailun kestävään suunnitteluun

Matkailun ennakointi on matkailutoimijoiden strategista päätöksentekoa tukeva ajattelu- ja toimintamalli, joka mahdollistaa pitkän aikavälin menestymisen 2.

Ennakointi on proaktiivista tulevaisuuden tekemistä, asioiden ottamista enemmän omaan haltuun. Työskentelytapana ennakointi on järjestelmällinen, kokeileva ja kokonaisvaltaisesti tulevaisuuteen suuntautunut. Ennakoinnissa huomioidaan se, että on olemassa useita mahdollisia tulevaisuuksia.3 Erilaisten tulevaisuuksien tarkastelussa olennaista on pohtia, mitä valintoja halutaan tehdä ja mitkä arvolupaukset vaikuttavat valintojen taustalla. Tulevaisuuden kansainvälisen matkailun kysynnässä korostuvat vastuullisuus, teknologian kehitys ja koronan jälkeisessä maailmassa myös turvallisuus. 4

Ennakoivassa matkailun suunnittelussa osataan kiinnittää huomio yhtä aikaa kauas ja lähelle. Kuva: Risto Ukkonen.

Tämän päivän aavistus voi olla huomisen todellisuus

Olennaisia ennakoinnin käsitteitä ovat muun muassa megatrendi, trendi, heikko signaali, villi kortti ja skenaario. Megatrendit ovat usein maailmanlaajuisesti ja monilla elämänaloilla vaikuttavia kehityssuuntia, jotka sisältävät erilaisia kehityskulkuja. Megatrendi kuvaa nykyhetkeä, mutta sillä on tunnistettava historia ja selkeä kehityssuunta. Megatrendi muodostuu trendeistä. Trendi on yleisen kehityksen suhtautumistapoja heijastava muutosvirtaus. 3

Heikko signaali on paikallinen, vain harvojen tiedostama ilmiö, joka voi kehittyä trendiksi tai jopa megatrendiksi. Villi kortti on erittäin epätodennäköinen ja yllättävä tapahtuma, jolla on toteutuessaan huomattavat vaikutukset, mutta aikaa varautumiseen ei juuri ole. Skenaariot ovat kuviteltuja, vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia. Skenaarioiden tavoitteena on herättää ajatuksia ja keskustelua, joten niitä laadittaessa ei oleteta niiden toteutuvan sellaisenaan. Skenaariot auttavat matkailualan toimijoita kehittämään matkailua tulevaisuutta ennakoiden. Megatrendien analysoinnin ja skenaarioiden avulla mahdollisia vaihtoehtoja voidaan mallintaa. 3

Mitä ennakoida suunnittelutyössä?

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra5 on määritellyt alkaneen vuosikymmenen megatrendit seuraavasti:

  • Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire
  • Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu
  • Verkostomainen valta voimistuu
  • Teknologia sulautuu kaikkeen ja talousjärjestelmä etsii suuntaansa

Globaalien muutosten vaikutukset ja toisaalta mahdollisten heikkojen signaalien esiintyminen ovat todellisuutta paikallisella tasolla, jokaisen matkailualan toimijan arjessa; jokin muutos voi lähteä liikkeelle myös alalta tai toimijasta itsestään – muutos voi siis alkaa kenen tahansa ideasta, suunnitelmasta tai teosta.

Ennakoiva suunnitelma on turvallisempi arvaus

Hyvässä ja toimivassa suunnittelutyössä ei reagoida muutoksiin niiden ilmetessä, vaan muutokset pyritään ennakoimaan ja tunnistamaan ennallaan pysyvät asiat6. Kestävän toiminnan kehittämisessä toimijan on hyvä päästä irti muutoksiin reagoivasta toimintatavasta. Muutokset tuleekin mahdollisuuksien mukaan ennakoida ennen kuin ne ovat edessä tai jo käynnissä, ja sisällyttää osaksi suunnittelutyötä. Ennakoivalla suunnittelulla on mahdollisuus pärjätä tilanteissa, joista ei reaktiivisella toiminnalla välttämättä selviäisi.

Business Finlandin mukaan matkailuyrityksille on tarjolla lukuisia erilaisia järjestelmiä ja sertifiointeja kestävään matkailutoiminnan suunnitteluun7. Useat sertifikaatit tarjoavat alkutilan kartoituksia, jatkuvan kehittämisen malleja ja järjestelmiä. Eri sertifikaattien käyttöönotto ja toimintaan soveltaminen onkin hyvä ensiaskel kohti ennakoivaa matkailun kestävää suunnittelua. Kestävän matkailun mukaisia sertifikaatteja ovat muun muassa Sustainable Travel Finland ja Biosphere 8, 9.

Risto Ukkonen

Lähteet

1 Rubin, A. (2014). Tulevaisuudentutkimus tiedonalana ja tieteellisenä toimintana. Haettu 7.5.2021 osoitteesta: https://metodix.fi/2014/12/02/anita-rubin-tulevaisuuksientutkimus-tiedonalana-ja-tieteellisena-tutkimuksena/

2 Business Finland. Matkailun ennakointi. Haettu 20.4.2021 osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/tutkimukset-ja-tilastot/matkailun-ennakointi

3 Jutila, S. (2020). Matkailun ennakointi, luento 8. Matkailun kestävä suunnittelu 28.1.–24.2.2020. Matkailututkimus, Lapin yliopisto.

4 Business Finland (2020). Matkailija 2030 -skenaariot. Haettu 20.4.2021 osoitteesta:
https://www.businessfinland.fi/490529/globalassets/julkaisut/visit-finland/tutkimukset/2021/matkailija-2030–skenaariot.pdf

5 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra: Megatrendit 2020. Haettu 20.4.2021 osoitteesta: https://www.sitra.fi/aiheet/megatrendit/#megatrendit-2020

6 Garcia-Rosell, J.-C. & Äijälä, M. (2018). Lapin matkailijoiden käsityksiä eläinmatkailusta. Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti. Lapin yliopisto. Haettu 21.4. osoitteesta:
https://blogi.eoppimispalvelut.fi/elma/files/2018/02/Lapin-matkailijoiden-k%C3%A4sityksi%C3%A4-el%C3%A4inmatkailusta.pdf

7 Business Finland. Sertifioinnit & ohjelmat. Haettu 20.4.2021 osoitteesta:
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sertifioinnit–ohjelmat

8 Biosphere. Haettu 7.5.2021 osoitteesta: https://www.biospheresustainable.com/en/6/biosphere-sustainable

9 Sustainable Travel Finland. Vastuullisen matkailun puolesta. Haettu 7.5.2021 osoitteesta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/matkailun-edistaminen/vastuullisuus/sustainable-travel-finland

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s