Luonnonkatastrofien vaikutus matkailuun // 27.9.2019

Ympäristön muokkautumiseen liittyvät kysymykset ovat osa ympäristötieteitä, sillä ympäristötieteet tutkivat ympäristöä ja siihen liittyviä ongelmia1. Ympäristötieteillä on suuri rooli, kun halutaan ymmärtää ihmisten ja luonnon suhdetta sekä ympäristöongelmien vaikutusta ihmisiin ja heidän arkipäiväänsä sekä matkailuun. Vastuullisen matkailun ja samalla ympäristötieteiden tavoitteena on osata tunnistaa matkailun aiheuttamat kielteiset ympäristövaikutukset sekä ohjata ihmisiä toimimaan luonnon monimuotoisuutta kunnioittaen ja ekologisen kantokyvyn sallimissa rajoissa2. Ympäristö muokkautuu sekä ihmisen että luonnon toimesta, joista jälkimmäiseen pystymme harvoin vaikuttamaan. Luonnonkatastrofit muokkaavat ympäristöä ja voivat voimakkuudellaan aiheuttaa suurtakin tuhoa matkailualueille. Suuria luonnonkatastrofeja tapahtuu vuosittain eri puolilla maapalloa. Luonnonkatastrofit vaikuttavat matkailuun joko lisäten ihmisten mielenkiintoa ja kasvattamalla matkailua tietyillä alueilla tai pelottelemalla matkailijat turvallisemmille ja vakaammille alueille.

Juulia ja Hanna 1
Maaperän vulkaaninen toiminta vaikuttaa matkailuun erityisesti Islannissa. Kuva: Juulia Tikkanen.

Monet isot myrskyt Yhdysvaltain rannikolla tai maanjäristys- ja tsunamialttius Aasiassa voivat pelottaa matkailijoita, jolloin he päättävät olla lähtemättä matkalle tai vaihtavat matkakohdetta. Tulivuorenpurkaukset voivat pysäyttää lentoliikenteen ja aiheuttaa suurtenkin alueiden evakuoimisen. Tuhoisat hurrikaanit ja tsunamit jättävät jälkeensä tuhon, jonka siivoaminen vaatii runsaasti aikaa ja resursseja. Toisaalta katastrofit voivat lisätä myös last chance -turismia, eli matkailua, jossa matkailijat haluavat nähdä paikkoja, ennen kuin ne muuttuvat tai katoavat kokonaan3. Last chance -matkailun paradoksi on siinä, että turistit saattavat matkustaa pitkiäkin matkoja nähdäkseen kohteet, ennen kuin ne katoavat. Matkustamisesta aiheutuu kuitenkin kasvihuonepäästöjä, jotka kiihdyttävät kyseisten kohteiden muuttumista ja katoamista.4

Ihmiset janoavat päästä näkemään Amazonin sademetsää, ennen kuin se on täysin metsäpalojen runtelema. Öljyonnettomuudet valtamerillä voivat lisätä matkailijoiden kiinnostusta päästä koralliriutoille, ennen kuin ne haalistuvat ja kuolevat. Grönlantiin tehdään matkoja katsomaan jäätiköitä, joiden sulamista ilmastonmuutos kiihdyttää. Uutisia seuratessamme saamme käsityksen, että onnettomuuksien aiheuttamat tuhot voimistuvat jatkuvasti5. Luonnonkatastrofit aiheuttavat tuhoa ympäristölle ja sitä kautta matkailuelinkeinolle, infrastruktuurille ja paikallisille.

Juulia ja Hanna 2
Maanjäristykset voivat saada aikaan isoja tuhoja miljoonakaupungeissa. Kuva: Juulia Tikkanen

Tsunamit, maanjäristykset, metsäpalot, vulkaaninen toiminta sekä isot myrskyt vaikuttavat matkailualueiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Matkailu on itsessään paikkasidonnainen elinkeino. Matkailutoimintaa ei voida harjoittaa missä tahansa, sillä ympäristö ja luonnon toiminta asettavat omat ehtonsa.6  Esimerkiksi maanjäristysalttiille tai vulkaaniselle alueelle on riskialtista suunnitella matkailua, sillä suuren luonnonkatastrofin sattuessa se tuhoaisi hyvin suurella todennäköisyydellä aluetta. Myöskään hurrikaanin runtelemaa matkailukeskusta tai maanjäristyksen tuhoamaa luonnonpuistoa ei voi siirtää sellaisenaan toisaalle. Ympäristötieteillä on tärkeä rooli matkailun kehittämisessä, sillä huomioon pitää ottaa matkailun kasvun ja paikkasidonnaisuuden lisäksi luonnonkatastrofien uhkat sekä maankäyttöön liittyvät haasteet. Tavoitteena on, että eri elinkeinot pystyvät toimimaan vastuullisesti ja kukoistamaan rinnakkain turvallisella ja kyseiseen toimintaan soveltuvalla alueella niin, että ympäristön ekologinen kantokyky sekä ympäristön monimuotoisuus eivät kärsi.

Hanna Palosuo ja Juulia Tikkanen

 

Lähteet

1 Järvelin. I., Kettunen, S. & Virta, M. (2016). Ympäristötiedettä ja matkailua. Haettu 29.8.2019 osoitteesta https://matkailevattutkijat.wordpress.com/2016/05/06/ymparistotiedetta-ja-matkailua/
2 Hemmi, J. (2005). Matkailu, ympäristö ja luonto. Osa I. Sotkamo: Suomen pienkustantajat.
3 McCarthy. A., (2018). ‘Last chance travel’ the growing trend for 2018. Haettu 29.8.2019 osoitteesta https://www.lonelyplanet.com/articles/last-chance-tourism-trend
4 Dawson, J., Johnston, M. J., & Stewart, E. J. (2011). Ethical considerations of last chance tourism. Journal of Ecotourism, 10(3), 250–265. https://doi.org/10.1080/14724049.2011.617449
5 Houtsonen, L. & Peltonen, A. (1993). Riskien maailma: Globaalisten ympäristökysymysten maantiedettä. Espoo: Weilin + Göös.
6 Tyrvänen, L., Tolvanen, A. & Tuulentie, S. (2013). Näkökulmia matkailualueiden ympäristökysymyksiin. Teoksessa S. Veijola (toim.), Matkailututkimuksen lukukirja (s. 146–159). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s