Toimialamme taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen tutkimuksen kautta // 20.6.2017

 

Matkailututkijoille on oleellista tehdä laskentatoimeen ja rahoitukseen kohdistuvaa tutkimusta. Alan yrittäjien on tärkeää pysyä ajan tasalla laskentatoimea koskevien tutkimusten suhteen tai ainakin ymmärrettävä aiheeseen liittyviä käytäntöjä, sillä yritystoiminnassa taloudellisten ja laskentatoimea koskevien prosessien ja ilmiöiden käsittäminen auttaa yrittäjää pitämään yrityksensä toiminnan kannattavana. Vieraanvaraisuusyritysten, eli vaikkapa matkailualalla toimivien hotellien ja safaripalvelujentarjoajien, laskentatoimea ja rahoitusta koskevia tutkimuksia on tehty jonkin verran vuosien saatossa ja niiden toteutus on kehittynyt nopeasti 1990-luvun puolivälistä lähtien. Matkailuyritykset ovat usein kansainvälisiä, joten globaalin talouden riskien ja riskialttiuden tutkiminen on tärkeää. Globaalin talouden muutokset vaikuttavat kansainvälisten toimijoiden lisäksi myös kotimaisten yritysten toimintaan, joten niiden tutkiminen on tärkeää myös kansallisen tason matkailuyrittäjyyttä ajatellen.1

 

Matkailuyritysten laskentatoimeen ja rahoitukseen liittyviä yleisimpiä tutkimusaiheita ja -menetelmiä

Rahoitus ja rahoitusrakenne ovat yleisiä teemoja vieraanvaraisuusyritysten toimintaa tarkasteltaessa, sillä rahoitusrakenteeseen kohdistunut tutkimus käsittelee usein yrityksen velkojen ja oman pääoman käyttöön liittyviä asioita. Näitä teemoja on käytetty jonkin verran alan yritysten tutkimuksessa, mutta niihin pohjautuvaa tutkimusta tulisi tulevaisuudessa kehittää entisestään, sillä sen pohjalta voitaisiin saada tietää esimerkiksi se, onko juuri matkailuyrityksillä joitain ainutlaatuisia rahoitukseen liittyviä toimintoja, joita ei muilla aloilla välttämättä käytetä.1

Eräs tärkeä tutkimuksen kohde matkailuyritysten tutkimuksessa on myös konkurssialttius, sillä alalla toimivien on tärkeä tiedostaa taloudelliset tekijät, jotka voivat uhata yrityksen toiminnan kannattavuutta. Tutkimusten mukaan korkea velkataso ja vähäinen rahallinen omaisuus ovat luonnollisesti merkittäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen konkurssialttiuteen. Varhaisemmat tutkimukset ovat myös esittäneet useita metodeja konkurssien ennustamiseen, kuten logistisen regressiomallin, erotteluanalyysin sekä myös tekoälyn, jonka avulla voidaan muun muassa asiantuntijajärjestelmien kautta ennakoida tulevaa. Konkurssialttiutta tutkittaessa tulisi tulevissa tutkimuksissa huomioida uusia viitekehyksiä tai sisällyttää tutkimukseen muita taloudellisia aiheita, kuten yritysten maksuvalmius, sekä rahoituksen rajoitteet, jotta matkailuyrityksissä ymmärrettäisiin tulevaisuudessa paremmin konkurssialttiuteen liittyvät tekijät.1

Sijoitusfuusiot ja -hankinnat sekä kiinteistöjen sijoitusrahastot ovat usein olleet tutkinnan kohteena, kun tutkitaan yritysten taloutta. Matkailuyrityksissä tällaisten sijoitusten tutkimisessa on kuitenkin huomioitava se, että suuri osa sijoituksista kohdistuu aineettomiin hyödykkeisiin, kuten palveluun tai elämykseen. Näin ollen esimerkiksi mainonnan aiheuttamiin kuluihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota matkailuyritysten rahoitukseen ja laskentatoimeen liittyvissä tutkimuksissa.1 Markkinointiviestintä on tärkeä tekijä erityisesti matkailutoimijoiden kaltaisissa palvelukeskeisissä yrityksissä ja se voidaan ajatella investointina siinä missä esimerkiksi uusien hotellihuoneiden rakentaminen.

 

Poikkitieteellinen lähestyminen matkailuyritysten laskentatoimen ja rahoituksen tutkimukseen

Laskentatoimen ja markkinoinnin yhteys on esillä matkailuyritysten rahoituksellisissa tavoitteissa ja markkinointisuunnitelmissa. Tänä päivänä markkinointisuunnitelmien tärkeänä osana on yhä useammin yhtiön osakkaiden saamien tulojen kasvattaminen – näin ollen yritykset useissa tapauksissa arvioivat markkinoinnin tehokkuutta osakkeiden arvoa mittaamalla. Markkinointi omaa tieteenalana hieman erilaisen ajatusmaailman kuin laskentatoimi ja rahoitus. Markkinointi on usein enemmänkin psykologiaan ja sosiologiaan pohjautuvaa, kun laskentatoimi ja rahoitus taas nojaavat enemmänkin taloustieteisiin. Tieteenalojen antaessa joihinkin tutkimuskysymyksiin liittyen hieman eriäviä vastauksia on niiden välisen poikkitieteellisen tutkimuksen toteuttaminen ajoittain haastavaa.1

Laskentatoimen ja rahoituksen kanssa voidaan yhdistää myös henkilöstöhallinnon tuoma näkökulma, kun tutkitaan taloudellisia ilmiöitä matkailualan yritysten toiminnassa. Strategisella henkilöstöhallinnon johtamistyöllä voidaan suoraan vähentää kustannuksia. Henkilöstöhallinnon johdon tekemillä ratkaisuilla on suuri vaikutus etenkin matkailualan yritysten suoriutumiseen, sillä matkailualalla palvelulla, ja näin olen henkilökunnalla, on suuri merkitys. Muutokset henkilöstöhallinnon säädöksissä voivat myös vaikuttaa suoraan yrityksen osakemarkkinoihin, sillä sijoittajat saattavat reagoida päätöksiin suoraan.1

Kaikilla aloilla yrityksen taloudellinen hyvinvointi ja kannattavuus on riippuvaista laskentatoimen ja rahoituksen onnistuneesta toteutuksesta ja siihen liittyvien ilmiöiden ja prosessien ymmärtämisestä. Matkailututkijoiden tekemä tutkimus aiheeseen liittyen on hyödyllistä alan toimijoille, sillä he saavat sitä kautta hyödyllistä tietoa muun muassa siitä, millaisia erilaisia mahdollisuuksia matkailualan taloudellisessa toiminnassa on, ja kuinka juuri tällä toimialalla kannattaa taloudellisia prosesseja suorittaa. Tutkimus toimii tukena matkailualan yrittäjille kasvattaen heidän tietämystään ja parantaen mahdollisuuksia matkailun taloudelliselle hyvinvoinnille.

 

 

Eetu Puusti

 

LÄHTEET

  1. Park, K. & Jang S. (2014). Hospitality finance and managerial accounting research. Suggesting an interdisciplinary research agenda. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(5), 751−777.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google+ photo

Olet kommentoimassa Google+ -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

w

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s