Laskentatoimi osana matkailua // 11.4.2017

 

Laskentatoimessa kysymys on yrityksien taloudellisen informaation analysoinnista, tuottamisesta ja käyttämisestä. Karkeasti sanottuna laskentatoimi jakautuu rahoituksen laskentatoimeen ja johdon laskentatoimeen.1 Laskentatoimi on myös oma laaja tutkimusalansa. Laskentatoimi tieteenalana ja tutkimuksena ”tarkastelee taloudellisen informaation tuottamista, välittämistä, käyttämistä ja hallintaa”.2 Laskentatoimen tutkimus jakautuu kolmeen osaan: ”johdon laskentatoimeen, tilinpäätösinformaatioon ja rahoitukseen”3. Laskentatoimi kytkeytyy matkailuun yrittäjyyden, tutkimuksen ja tilastojen välityksellä. Arvioitaessa matkailun suhdetta laskentatoimeen on laskentatoimi lähinnä apuvälineen roolissa, koska matkailu on tässä tapauksessa pääelinkeino ja laskentatoimi sen ohella auttaa toteuttamaan toista. Käsittelen tässä tekstissä erityisesti käsitteitä kirjanpito ja kustannus, joista ensimmäinen kuuluu rahoituksen laskentatoimeen ja jälkimmäinen johdon laskentatoimeen.

Laskentatoimen avulla saatua informaatiota halutaan ennen kaikkea siksi, että siitä on hyötyä yrityksen toiminnan ja päätöksenteon kehittämisen kannalta. Esimerkiksi Lapissa matkailutoimiala on tärkein elinkeino ja siinä mahdollisimman tehokas taloudellinen onnistuminen saavutetaan laskentatoimea hyväksikäyttäen. Jotta yritystä voidaan ohjata ja johtaa oikeaan suuntaan, täytyy olla perillä myös kirjanpidollisista asioista. Kustannuslaskenta on erittäin oleellista myös matkailuyritysten keskuudessa, sillä se on keino, jolla esimerkiksi yrityksen kannattavuutta ja tuottavuutta voidaan mitata. Laskentatoimea ei hyödynnetä pelkästään yritysten keskuudessa vaan myös esimerkiksi yksityisten keskuudessa, jotka haluavat vaikkapa sijoittaa matkailutoimintaan.

 

Yrityksen kirjanpito ja kustannuslaskenta

Kirjanpito on apuväline yrityksen johtamisessa, sillä sen tarkoitus on antaa täsmällinen ja riittävän hyvä kuva yrityksen toiminnasta. Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia, ja yrityksen johto on aina vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpidon avulla yrityksen omat, yksityiset ja muualta tulleet varat pystytään pitämään erillään toisistaan ja pystytään olemaan paremmin ajan hermolla yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Kirjanpito koostuu yrityksen varoista ja veloista sekä tuotoista ja kuluista. Yritysten omaisuus voi vähentyä tai lisääntyä ja siksi se on huomioitava kirjanpidossa. Lähtökohtaisesti kirjanpidolla pyritään aukottomuuteen ja virhettömyyteen. Eli pyritään siihen, että sähköiseen muotoon viety kirjanpito on mahdollisimman virheetön. Osana kirjanpitoa kaikki yritykseen tulevat ja sieltä lähtevät laskut ja kuitit laitetaan talteen joko sähköisessä muodossa tai paperisina.4

Kustannus on keskeisimpiä johdon laskentatoimellisia käsitteitä, sillä kustannuksia laskemalla nähdään, kuinka paljon täytyisi saada tuloja, jotta toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa.5 Kustannukset jaetaan muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Muuttuvat kustannukset riippuvat suoraan yrityksen tuotannon määrästä, vastaavasti kiinteät kustannukset eivät. Jos kiinteät kustannukset ovat suuret, tuottaa yritys helposti tappiota, jos myynti on vähäistä. Jos muuttuvat kustannukset ovat suuret, ne on helpompi sopeuttaa myynnin määrään, jolloin tappiot on helpompi välttää. Esimerkiksi lentoyhtiöillä, jotka omistavat omat lentokoneensa, on korkeat kiinteät kustannukset, kun taas pienet kiinteät kustannukset on vuokratyövoimaa käyttävillä yrityksillä, joilla ei ole omia tiloja eikä kalustoa vaan kaikki on vuokrattua.

Helpointa on havainnollistaa kustannuksia esimerkkien kautta. Muuttuvia kustannuksia ovat esimerkiksi raaka-ainekustannukset, eri koneiden ja laitteiden ylläpitokustannukset ja kuljetuskustannukset. Lisäksi erilaisten myytävien tavaroiden hankintamenot voidaan laskea muuttuviksi kustannuksiksi.5 Kiinteitä kustannuksia taas ovat koneiden ja kaikenlaisen kaluston pääoman korot ja poistot, tilavuokrat, lämmitys, palkka ja erilaiset toimistokustannukset. Näitä kustannuksia laskettaessa nähdään, onko yrityksen toiminta kannattavaa vai kannattamatonta ja millä hinnalla tuotteet pitäisi myydä, jotta myynti ei tuottaisi tappiota.

 

Laskentatoimi apuvälineenä tehokkaampaan matkailutoimintaan

Kuten jo aikaisemmin esille tulikin, matkailu on Lapin alueen suurin tulonlähde. Matkailuyrityksillä on suuret saappaat täytettävänään jokaisena sesonkina, jolloin tulosta täytyy tehdä. Matkailuyritysten välinen yhteistyö toimii melko hyvin Lapin alueella.6 Yhteistyötä tekevät monet matkanjärjestäjät, lentoyhtiöt, hotellit, safarien tarjoojat ja muut elämyksiä turisteille tarjoavat yritykset. Tämän tyyppinen elinkeinosidoksisuus näkyy niin, että yritykset ottavat toisiinsa vapaaehtoisesti yhteyttä saadakseen toimivamman kokonaisuuden. Turistien määrää pyritään lisäämään tekemällä heille yhä enemmän yhä parempia tarjouksia, joihin sisältyy aiempaa enemmän mahdollisuuksia ja aktiviteetteja.6 Kun matkailuyritysten kirjanpito on ulkoistettu asiantuntevalle tilitoimistolle, on oikein tehdystä kirjanpidosta suuri hyöty matkailuyritysten johtajille. Heillä on jatkuvasti käytössään täsmällistä ja oikeata tietoa yrityksensä toiminnasta.

Myös kustannuslaskennallisesti ajatellen matkailuyritysten välisestä yhteistyöstä on vain hyötyä matkailuyrittäjille. Jos matkailijoiden määrä kasvaa elinkeinosidoksisuuden johdosta ja mahdolliset kulut, kuten markkinointi- ja kuljetuskulut, sekä välikädet vähentyvät, on se yrityksien edun mukaista. Liiketoiminnasta tulee kustannustehokkaampaa, mikä tarkoittaa, että matkailijoiden määrän lisääntymisestä ja yhteistyön ansiosta tulot kasvavat ja menot pienenevät. Yleisestikin ottaen kustannustehokkuus ja kannattavuus ovat ne asiat, joihin laskentatoimen avulla pyritään. Kustannustehokas ja kannattava matkailuyritys on myös vastuullinen matkailuyritys.

 

laskentatoimi 1 kuva
Kuva: Erik Adamson

 

Erik Adamson

 

LÄHTEET

1. Laskentatoimi tieteenalana. Haettu 30.3.2017 osoitteesta: https://www.jyu.fi/jsbe/opiskelu/opintojen-tueksi/manual/opas1013/tutkinnot/rakenteet/yla/YLA
2. Laskentatoimi. Haettu 30.3.2017 osoitteesta: https://www.jyu.fi/jsbe/yla
3. Tutkimus. Haettu 30.3.2017 osoitteesta: https://www.utu.fi/fi/yksikot/tse/yksikot/laskentatoimi-ja-rahoitus/tutkimus/Sivut/home.aspx
4. Kirjanpidon ABC. Haettu 30.3.2017 osoitteesta: https://taloushallintoliitto.fi/kirjanpidon-abc
5. Tenhunen, M. (2013). Johdon laskentatoimen peruskäsitteet, menetelmät ja tekniikat. Haettu 30.3.2017 osoitteesta: http://tilisanomat.fi/content/johdon-laskentatoimen-peruskäsitteet-menetelmät-ja-tekniikat
6. Kilpijärvi, M. & Aho, S. (2013). Toimialana matkailu. Teoksessa S. Veijola (toim.), Matkailututkimuksen lukukirja (s. 3042). Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

 

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s