Sinäkin vaikutat matkailualueeseen // 3.6.2016

 

Oletko miettinyt myös sitä, miten itse vaikutat alueen matkailuun? Kuinka olet itse vaikuttanut alueen matkailuun ollessasi matkalla? Matkailu luo nimittäin työllistymistä ja voi parantaa paikallisten elinoloja monella tapaa eri alueilla, joissa matkailu on yksi pääelinkeinoista. Matkailulla on kuitenkin myös huonoja puolia, etenkin maantieteellisestä näkökulmasta ajatellen. Matkailijoiden aiheuttama tallaaminen kuluttaa maanpintaa ja saa aikaan eroosiota eri alueilla. Etenkin uniikit luontoalueet kärsivät tästä suuresti. Myös monet muut ympäristölliset tekijät on otettava huomioon, kun mietitään miten vastuullista sekä kestävää matkailutoimintaa tulee toteuttaa ja kehittää. Esimerkiksi jätehuollon on oltava toimivaa ja tehokasta, jotta ympäristö ei kuormitu roskaamisesta.

Matkailutoimintaa voidaan kehittää monella eri tapaa. Vastuullisessa matkailutoiminnassa kuitenkin tulisi pitää huolta myös paikallisten mielipiteiden ja elinolojen huomioimisesta, kun mietitään matkailun eteenpäin vientiä alueella pitkällä tähtäimellä. Ydin-periferia-malli esittää eri alueiden jakautuvan kehittyneeseen ja varakkaaseen ytimeen sekä vähemmän kehittyneempään periferiaan, syrjäseutuun.1

periferia

Kyseistä mallia voidaan, ja onkin hyödynnetty, myös matkailua koskevissa tutkimuksissa kuin myös muussa maantieteellisessä tutkimuksessa. Malli mahdollistaa kohteen alueellisen tarkastelun ja jaottelun. Monesti matkailutoiminta saattaakin eri alueilla painottua juuri ytimeen eikä periferiaan. Esimerkkinä tästä toimii Lappi, jossa matkailu painottuu isoihin matkailukeskuksiin. Jotta saataisiin luotua kestävää kehitystä myös esimerkiksi periferiaan, on huomioitava monia erilaisia tekijöitä.

Etenkin matkailun kohdealueilta alueiden ytimestä laajennettaessa matkailutoimintaa myös periferiaan on uusiin alueisiin suhtauduttava erilailla. Paikallisten asukkaiden reaktiot ja mielipiteet koskien matkailua ja sen kehitystä voivat vaihdella alueittain. Matkailu ei ole kaikille pelkkää liiketoimintaa, vaan voi tuoda esiin alueen kulttuuriperintöä ja tarjota työllistymistä matkailualueen asukkaille.2 Matkailua tuleekin tarkastella myös alueellisesta näkökulmasta ja miettiä sen vaikutuksia alueelle entistä monipuolisemmin.

Kykenet siis itsekin vaikuttamaan lukuisiin eri asioihin matkustaessasi. Päätökset ja valinnat, joita matkoillasi teet, heijastuvat matkailualueeseen monin tavoin. Suosimalla kestäviä ja vastuullisia vaihtoehtoja matkustaessasi takaat sen, että paikallisten elinympäristö ja alueen luonto säilyvät myös tulevaisuudessa. Viattomalta kuulostava luontomatkailukin voi ylimitoitettuna ja huonosti järjestettynä aiheuttaa negatiivisia seurauksia pitkällä tähtäimellä. Matkailu ei ole pelkkää liiketoimintaa, vaan sen seuraukset kantavat pitkälle yhteiskunnassa ja alueella. Seuraukset voivat olla positiivia tai negatiivisia. Juuri sinulla, matkailija, on mahdollisuus vaikuttaa haluako aiheuttaa toiminnallasi alueeseen positiivisia vai negatiivisia seurauksia. Päätös on sinun.

 

maantiede 3
Kuva: Riina Tervon henkilökohtainen arkisto

 

 

Santeri Raappana, Riina Tervo, Eetu Puusti, Julia Lanki, Tero Kuoppala

 

Lähteet

1 Mäkelä, P. (2006). Maakuntien ja niiden keskusten väestön kehitys ja sijoittuminen vuosina 1880-2004. Pro gradu – tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taloustieteiden tiedekunta. Haettu osoitteesta https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/8676/URN_NBN_fi_jyu-200720.pdf?sequence=1

2  Murphy, P. & Anderssen, B. (1988). Tourism development on Vancouver Island: An assessment of the core-periphery model. The Proffesional Geographer, 40 (1), 40-41.

Kuva: Riina Tervon henkilökohtainen arkisto

1 Comment

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s